Globex nieruchomości Częstochowa – bck spon

75 5 stycznia 2020

Ceramika Pomorza Kaszubskiego

Ceramika Pomorza Kaszubskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ceramika Pomorza Kaszubskiego
Bardzo oryginalny, choć nie posiadający wybitniejszych wa­lorów dekoracyjnych, jest kaszubski motyw ,,gałązki bzu”, jak bywa nazywana forma ornamentu roślinnego z szero­kimi liśćmi wypełnionymi masą kropek. Bezpośrednia, pełna rozmachu dekoracja malarska pokrywa­ła dawne kafle kaszubskie, które znamy dziś, niestety, jedy­nie z nielicznych reprodukcji .Byłoby krzywdą dla ceramiki Pomorza Gdańskiego, gdyby pominąć jej kształt. Charakterystyczne są tu formy beczko­wate, nieco rozszerzone u dołu i ostro, bez przejścia, łączące się z lejkowatym, szerokim zakończeniem u góry. Spotyka się tutaj też w niektórych odmianach formy nieco lżejsze, jednakże poprzednio wymienione, z którymi zetknęliśmy się już na Mazurach, są bardziej powszechne i dla tamtejszego terenu znamienne. Należy jeszcze dodać kilka słów o barw­nych glazurach przedstawionej ceramiki. Bywa ona prze­ważnie brązowa, w tonach jaśniejszych lub ciemniejszych, co wzmacnia jeszcze powagę i masywność kształtu. Pod tym względem ceramice sekundują formy bardzo po­wszechnego ongiś na Pomorzu Gdańskim plecionkarstwa, szczególnie przysadzistych koszy na zboże, tak dalece róż­nych od kształtu tego sprzętu na północno-wschodnich tere­nach Polski. Rytmiczne efekty powierzchni tych koszy, po­dobnie jak wielu innych wytworów plecionkarskich, są tu urozmaicane przez stosowanie różnych technik (np. spiralnej lub żeberkowo-krzyżowej), a także kilku gatunków tworzy­wa (korzenie, wiklina, darte dębczaki, słoma), z których każdy daje inną fakturę i grubość splotu oraz inną barwę.

About 

Related Articles