Architektura i Nieruchomości online!

85 11 stycznia 2020

Jak wygląda sprzedaż długu?

Jak wygląda sprzedaż długu?

Na platformie internetowej Krajowego Centrum Wierzytelności rejestrują się firmy, które na polskim rynku skupiają wierzytelności innych firm, często niedużych spółek czy działalności gospodarczych, które mają problemy z wyegzekwowaniem należności za swoją usługę. Mają one dostęp do giełdy wierzytelności, na których pojawiają się nowo dodane długi.

Informacje o długach przekazują wierzyciele – firmy, które chcą sprzedać swoje wierzytelności i odzyskać znaczną część należnych pieniędzy.

Nad prawidłowym obiegiem informacji czuwa Administrator strony, który przede wszystkim weryfikuje prawdziwość informacji podanych przez wierzyciela. Dowodem na zaistnienie długu mogą być faktury bądź umowy, które wierzyciel udostępnia na stronie.

Użytkownicy skupujący długi oferują kwotę, którą są chętni zapłacić za przedstawiony na platformie dług. Działając na zasadzie aukcji, pozostałe firmy mogą zaoferować inną bądź tę samą kwotę, a Wierzyciel decyduje, której firmie sprzeda swój dług.

Co z dłużnikami?

Platforma Krajowego Centrum Wierzytelności daje możliwość dłużnikom wywiązania się ze swoich zobowiązań względem wierzycieli i zadbania o swoją dobrą opinię. Wierzyciel, dodając informacje o długu, podaje dane dłużnika. Ten zostaje poinformowany przez Administratora o zamieszczeniu jego długu względem firmy na serwisie Krajowego Centrum Wierzytelności i ma możliwość jako pierwszy spłacić wierzyciela. Dzięki temu informacja o jego dotychczasowej nierzetelności nie jest przekazywana dalej.

Dopiero w przypadku, gdy dług nie zostanie spłacony, jest on przekazywany na giełdę, gdzie mogą go odkupić inne firmy. Wtedy informacja o długu i dłużniku zostaje opublikowana w sieci.

About 

Related Articles