Architektura i Nieruchomości online!

144 5 stycznia 2020

Ozdobna tkanina dekoracja chaty na Pomorzu

Ozdobna tkanina dekoracja chaty na Pomorzu
Charakterem swym zbliżone są do rzeźby nie­które przedmioty obrzędowe, przede wszystkim szopki i masz­kary zwierzęce przebierańców. Maski te typem swoim, środ­kami wyrazu i schematem ogólnym nie wyłamują się z ogól­nego obrazu tej gałęzi sztuki w Polsce, a obecnością swą potwierdzają, że i w tej dziedzinie Kaszuby stanowią jedność z naszą kulturą. Warto zaznaczyć, że na tereny Pomorza nadwiślańskiego sięga zwyczaj wypieku „nowych latek”, pie­czywa ozdobnego, tak charakterystycznego dla północnego Mazowsza. Pozostały jeszcze do omówienia gałęzie sztuki ludowej ra­czej wyróżniające Pomorze Gdańskie na tle innych, północ­nych terenów Polski, niż je z nimi łączące: tkanina, strój, hafty. Nie znana była na Kaszubach tkanina zdobiona, a tkactwo ludowe ograniczało się do wyrobu jednobarwnego samo działu na ubiory — niebieskiego dla mężczyzn, a czerwonego, zielonego lub brunatnego dla kobiet. Samodziały te zwane były warpami. Ponadto wyrabiano tam, poza prostym płót­nem, tkaniny pościelowe ożywione czerwoną krateczką lub niebieskimi paskami, a także płótna ozdobione delikatnym białym wzorem. W tkaninach tych można widzieć pewną wspólnotę z analogicznymi wytworami z Mazur i Warmii, z których charakterystyczna „płachta” dwubarwna dotarła w pełnej formie tylko na Dolne Powiśle. Dziś upowszechnia się na Kaszubach wyrób pasiastych i kraciastych szmaciaków, o tonach barwnych często starannie dobieranych, w czym znowu można widzieć pewne analogie z odległym Podha­lem. Zaginione już zupełnie strój Pomorza Gdańskiego znany jest obecnie jedynie odmiany kaszubskiej.

Nasze inne wpisy tematyczne:

About 

Related Articles