Globex nieruchomości Częstochowa – bck spon

2 4 lipca 2019

Renta hipoteczna, czy odwrócony kredyt hipoteczny – co lepsze dla emeryta?

Renta hipoteczna, czy odwrócony kredyt hipoteczny – co lepsze dla emeryta?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Polscy emeryci w większości posiadają niskie emerytury. Często są one tak niskie, że ciężko jest przeżyć z miesiąca na miesiąc. Z myślą o emerytach powstały dwa produkty, których zadaniem jest wspomóc emerytów finansowo. Chodzi o rentę hipoteczną i odwrócony kredyt hipoteczny. Od jakiegoś czasu sporo się o nich mówi. Podobno odwrócona hipoteka będzie mogła uzupełnić domowy budżet emeryta nawet o 20 do 50% w porównaniu ze średnią wysokością świadczenia emerytalnego. Czy rzeczywiście oba produkty są tak atrakcyjne? O tym za chwilę.

Renta hipoteczna, a odwrócony kredyt hipoteczny to dwa prawie takie same produkty i choć podobne to jednak są różne. Bardzo często są mylone przez wiele osób, które biorą je za jeden. Tymczasem różnią się one dość znacząco. Podstawowa różnica dotyczy momentu przechodzenia nieruchomości w posiadanie instytucji finansującej. Przy odwróconej hipotece nieruchomość przechodzi w ręce kredytodawcy dopiero w momencie śmierci kredytobiorcy. Natomiast w przypadku renty hipotecznej do przeniesienia prawa własności dochodzi już w momencie podpisania umowy. Instytucja, na którą zostaje przepisana nieruchomość jest zobowiązana do zapewnienia emerytowi możliwości dożywotniego użytkowania mieszkania. Oznacza to, że nieruchomość musi mieć zabezpieczenie hipoteczne.

Obecnie rentę hipoteczną proponuje kilka funduszy. Jeżeli natomiast chodzi o odwrócony kredyt hipoteczny to jeszcze tak naprawdę nie jest on stosowany w Polsce, ponieważ cały czas trwają prace nad odpowiednią ustawą.

Decyzja o skorzystaniu z wyżej wymienionych możliwości jest czasami jedną z najważniejszych decyzji w życiu, ponieważ dotyczy majątku osoby starszej, na który musiała pracować przez całe życie. Z tego powodu ustawa musi być tak opracowana, aby była przejrzysta i zapewniała bezpieczeństwo.

Odwrócona hipoteka:

to produkt będący w ofercie banków, a w późniejszej przyszłości również i ubezpieczycieli,
będzie podlegał gwarancjom rządowym,
umowa będzie ujednolicona.

Renta hipoteczna:

znajduje się w ofercie funduszy specjalizujących się w takiej usłudze,
nie podlega wielu regulacjom,
każdy fundusz sporządza własną umowę.

Odwrócona hipoteka jest skierowana przede wszystkim w stronę osób starszych. Będzie polegała na tym, że bank wypłaci klientowi określoną kwotę jednorazowo lub w ratach miesięcznych. Kwota ta zostanie zabezpieczona hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu, bądź prawie do nieruchomości, jak na przykład spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Emeryt, który podpisze umowę odwróconego kredytu pozostanie do końca życia właścicielem nieruchomości lub prawa do niej. Po śmierci prawo własności zostaje automatycznie przeniesione na bank. Jeżeli jednak spadkobiercy zdecydują się na spłatę kredytu po zmarłej osobie to wtedy zachowają prawo do nieruchomości. W przeciwnym wypadku bank przejmuje nieruchomość, ale jest zobowiązany do wypłaty spadkobiercom różnicy między wartością kredytu jaka została do spłaty (razem z odsetkami i innymi należnościami), a wartością przejmowanej nieruchomości.

Przy rencie hipotecznej spadkobiercy tracą całkowicie prawo do nieruchomości. Jedynie istnieje taka ewentualność, że emeryt podpisując umowę renty hipotecznej może zapisać dziedziczącym po nim jakąś określoną kwotę spadku, ale dzieje się to kosztem niższego świadczenia.

Podsumowanie

Eksperci wyliczyli, że dzięki odwróconej hipotece emeryci mogą zyskać znaczący dodatkowy dochód do otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Na wyższe raty mogą liczyć mężczyźni. Najlepszym zabezpieczeniem odwróconej hipoteki są domy jednorodzinne. W przypadku mieszkań ważna jest lokalizacja. Dobrym zabezpieczeniem mogą też być grunty orne, które jak do tej pory nie zostały za bardzo docenione. Jednak w ostatnich latach zyskały na swojej wartości, dlatego też stanowią dobre zabezpieczenie.

W świetle powyższych informacji warto samemu wyciągnąć wnioski i dobrze zastanowić się czy przedstawione oferty są na tyle atrakcyjne, że warto się nimi zainteresować i czy faktycznie są dla mnie, oraz która oferta jest bardziej korzystna dla emeryta.

About 

Related Articles